ติดต่อเรา

MPD Engineering Co.,Ltd.


บริษัท เอ็มพีดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 73 หมู่ที่ 9 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

E-mail : info@mpd.co.th
Website: www.mpd.co.th

Tel: 085-744-1077